IMPRESUM

Čarobna frula, digitalni br. 3, god. XXV.

List učenika OŠ Jure Kaštelana

šk. god. 2019./2020.

 

Glavna urednica

MAŠA DOBRIĆ, 6. c

 

UREDNIŠTVO I NOVINARI

Uredništvo

Maša Dobrić6. c (glavna urednica, Kaštelanopolis)

Marija Račić, 8. c (zamjenica glavne urednice, Međunarodni projekti)

Bianca Sakan, 6. b, Anja Tounec, 6. b,  (Aktualno školastično)

Petra Lušić, 8. a,  Iva Radić, 8. a, Maša Dobrić, 6. c (Tema broja)

Petra Popović, 8. b, Petra Lušić, 8. a, Tina Mimica, 8. a (Kultura i odrastanje)

Maša Dobrić, 6. c, Petra Popović, 8. b (Putovanja)

Martin Jakobović8. bVito Mrša, 8. b (Drugi turnus, Kvartoteka)

Ivor Vidović, 8. a, Lucija Duvnjak, 8. b (Drugi turnus, Sportsko lice Savice i Ajde kajde)

Ema Hadžibegović, 6. b (Školski kreativci)

Niko Mrša, 8. b, Luka Matoc, 8. b (Zabavne stranice)

Eleonora Šafar  (Austrijsko dopisništvo u nastanku)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinari

Filip Ptičar, Lucija Srzić (5. razredi), Maša Dobrić, Bianca Sakan, Anja Tounec, Ema Hadžibegović, Ema Kovačušić, Frane Čuhel, Lucija Baković, Iskra Đuđik, Vito Tutić, Fran Jakić, Fran Jozić, Ivana Račić, Karla Smontara (6. razredi), Chiara Canosa, Gabrijela Petrović (7. razred), Petra Popović, Tina Mimica, Petra Lušić, Iva Radić, Luka Matoc, Vito Mrša, Niko Mrša, Martin Jakobović, Lucija Duvnjak, Lucija Mić, Nika Heček, Marija Račić,  Ivor Vidović, Eleonora Šafar, (8. razredi)

OSTALI SURADNICI

Fotografije

Sanja Miloloža, Zdravka Ciglenečki, Elena Boljkovac, arhiva Čarobne frule

 

Likovni prilozi

Likovna grupa OŠ Jure Kaštelana

 

Posebni suradnici


Lucijan Edenlandski, Oka Otonijić

 

Glavni suradnici

Hrvoje Miloloža, dizajn i postavljanje mrežnih stranica, informatička podrška
Iva Miloloža,  likovni prilozi
Ines Obad, prilozi iz Školske knjižnice i terenska istraživanja

Ostali suradnici

Krešimir Supanc (Aktualno školastično), Goran Milek (Putovanja), Ines Obad (Školska knjižnica), Vesna Starešinić (Međunarodni projekti), Zdravka Ciglenečki (Aktualno školastično, Ekologija i zoozor), Marina Lucin (Aktualno školastično, Ekologija i zoozor), Mirela Keros (Školski kreativci, Aktualno školastično), Gabrijela Markušić, Elena Boljkovac, Lada Ledić, Ana-Marija Šipoš, Gordana Petrović, Mirena Maljković, Nada Vlajčević, Dubravka Đuretek-Šuper, Jasna Ilijaš Zergollern, Ivana Dragović, Tea Gverović, Svjetlana Seljanec-Savković.

 

Voditeljica, odgovorna urednica i lektorica

Sanja Miloloža, prof. hrvatskoga jezika, učiteljica savjetnica