Trima važnim projektima naše učiteljice Vesne Starešinić dodijeljena je

novčana potpora iz proračuna Grada Zagreba: Yogom do zdravijeg

i produktivnijeg životaOdgoj za ljudska prava i mir i Vršnjačka medijacija.

Sve su aktivnosti uspješno provedene.

 

 

Udruga Jablani u 2019. provodila je tri projekta financirana iz proračuna Grada Zagreba:
1. Projekt iz područja zaštite zdravlja u svrhu promicanja i unapređenja zdravlja u okruženju „Yogom do zdravijeg i produktivnijeg života“ obuhvaćala je učenike škole te je bila otvorena i nastavnicima i roditeljima iz OŠ Jure Kaštelana u Zagrebu.
Tijekom 2019. ciljana populacija vježbala je yogu, pravilno disala i opuštala se u školskoj dvorani. Program je bio namijenjen polaznicima prvenstveno kao metoda očuvanja zdravlja i vitalnosti, prevencija raznih bolesti, pretilosti, te kao metoda redukcije stresa i napetosti u radnom okruženju.

 

Kako se riješiti stresa? I yoga je jedan od načina.
Foto: Vesna Starešinić

 

2. Projekt iz područja socijalnog i humanitarnog značaja u svrhu promicanja i zaštite prava i podrške djece i mladima: „Odgoj za ljudska prava i mir“ odvijao se od rujna do prosinca 2019. među učenicima nižih razreda OŠ Jure Kaštelana u Zagrebu.
U projektu su se koristile razne neformalne metode poput radionica, igranja uloga, simulacija, raznih igara i sl. u svrhu socijalnog i globalnog učenja. U grupnoj intrakciji i komunikaciji se dijelilo iskustvo među sudionicima, povećavala se njihova osjetljivost na tuđe osjećaje i doživljaje, razvija suradnja, suosjećanje i tolerancija, zatim razumijevanje i povjerenje te kritičko mišljenje. Posebna pažnja posvećivala se miroljubivom rješavanju sukoba. Učenici su naučili kako se dgovornost i briga za sebe razvijaju usporedno s odgovornošću i brigom za druge-odnosno s vrijednostima zajednice u kojoj živimo. Naučili su što znači imati slobodu izbora i osjećaj odgovornosti i o posljedicama koje nastaju temeljem njihovih odluka, da prava znače i obaveze te da poštuju tuđa prava.

 

Plakat učenika s radionice dobrih odluka.
Foto: Vesna Starešinić

 

3. Projekt iz područja prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži „Vršnjačka medijacija“ također je trajao od rujna do prosinca 2019. Bio je namijenjen učenicima i nižih i viših razreda OŠ Jure Kaštelana.
Učenici medijatori (miritelji) pomagali su u vršnjačkom rješavanju sukoba kao aktivni i strpljivi slušači te neutralne i nepristrane osobe. Socioemocionalne teme obrađivale su se i evaluirale u obliku radionica, igranja uloga, izradom raznih radova, evaluacijskih debata i sl. Glavni cilj  bio je smanjenje sukoba među vršnjacima kao i učenje jednostavnog alata i postupka medijacije koji može pomoći kod vršnjačkih sukoba bez intervencije odraslih.

Vesna Starešinić, koordinatorica projekata, tekst i foto