Profesorica: Tko je uglazbio hrvatsku himnu?

Učenik: Tadijanović.

 

Na satu Hrvatskog jezika učenici ponavljaju glagolske pridjeve.

Učenik: Profesorice, koji je glagolski pridjev muškog roda od glagola umrijeti?

Profesorica: Umro, pa kako bi rekao da je čovjek umro?

Učenik: Rekao bih da je mrtav.

 

Profesor: Kako se zvala žena Justinijana I.?

Učenik: Kleopatra.

 

Profesor: Kako se zvao čovjek koji je upravljao Venecijom?

Učenik: Papa.

 

Profesorica: Zna li netko tko je zaslužan za izgradnju starih cesta (koje povezuju Panonsku nizinu s Hrvatskim primorjem)?

Učenik: Milan Bandić.

 

(md)