Nakon čitanja ulomka Mala i ljepotan Sunčane Škrinjarić na satu

hrvatskoga jezika, Fran Krstanović, 8. b, napisao je sljedeći članak

koji objavljujemo u podrubrici Zdravlje naše svagdašnje. Otkrijte zašto!

 

BORBA PROTIV DROGE

 

Iako je zlouporaba droga prisutna u svim dobnim skupinama, rizičnu skupinu  ipak čini adolescentna dob. Prema zadnjim istraživanjima drogu najviše uzimaju mladi u dobi između 14 i 25 godina života. Kako se suprotstaviti toj pošasti modernog doba? Kako od nje zaštititi mlade ljude?

Motivi mladih ljudi koji započinju s uzimanjem droge mnogobrojni su i različiti. Najčešće je to radoznalost, ekperiment. Neki će mladi isprobati i prestati, neki će povremeno konzumirati, a neki će pojedinci razviti ovisnost i prijeći na teže droge, nanoseći štetu sebi i drugima. Ponekad je to potreba za pripadnost grupi, za prihvaćanje od vršnjačke skupine, potreba da budu „cool“. Motiv može biti i osjećaj manje vrijednosti, nedostatak roditeljske pažnje i ljubavi. Pokušavaju poručiti da su odrasli. Upravo su mladi zbog relativnog neiskustva i mladenačke sklonosti rizicima najugroženija populacijska skupina za usvajanje i razvoj ovisničkog ponašanja.

Iznimno važnu ulogu u zaštiti mladih od rizičnih ponašanja i srljanja u svijet ovisnosti imaju obitelj, a zatim društvo. Najučinkovitiji način da roditelji pokažu brigu jest otvorena rasprava s djetetom o uporabi i zlouporabi droga. Roditelji mogu pomoći ranim prepoznavanjem problema i potražiti stručnu pomoć. Rizik za razvoj ovisnosti mnogo je manji kod djece i mladih koja vole svoje roditelje, imaju razvijen osjećaj odgovornosti i poštovanja prema njima i ne žele pokvariti takav odnos. Mjere koje može i mora poduzeti društvo jesu unaprjeđivanje kvalitete života, odgoja i obrazovanja djece i mladih u procesu odrastanja, stavljanje pod stručni nadzor konzumenata droge i ovisnosti u sklopu sustava za tretman jer upravo su oni opasnost za još uvijek „zdrave” članove mlade populacije, učinkovit rad represivnog aparata radi smanjenja velike ponude i lake dostupnosti, a na lokalnoj razini važno je rano prepoznavanje rizične skupine djece i mladih te pružanje zaštite u okviru preventivnih programa.

S problemima ovisnosti treba se suočiti, pratiti ih, neprestano djelovati, razvijati programe prevencije i edukacije, čim ranije prihvatiti i liječiti ovisnike. Ovisnost neće nestati niti će se iskorijeniti, ali se može suzbijati i kontrolirati. O ovom problemu treba informirati ne samo mlade već i njihove roditelje, djedove, bake, prijatelje i sve ostale koji trebaju poduzimati mjere za njegovo suzbijanje.

Ovisnost nije samo problem pojedinca već jedan od najvećih društvenih problema.

Fran Krstanović, 8.b, mrežni fotokolaž: Sanja Miloloža