NAJAVA

Samo mirno! Medijatorice su među vama 🙂

 

Nije da Čarobna frula prvi put piše o medijaciji (trebalo bi samo malo prelistati stare dobre tiskane Frule), no ona je možda novost ovoj našoj digitalnoj generaciji učenika. O čemu je riječ? Učenička je medijacija vrsta rješavanja problema u kojoj je medijator (smirivač) vršnjak djece koja su obuhvaćena problemskom situacijom.

 

Medijacija u 8. c na djelu.
Foto: Marija Račić, 8. c

 

Postupak medijacije ima više od trideset točaka, a u našoj će školi biti predstavljen  nakon 2.10., tj. Međunarodnoga dana nenasilja. Svaka smjena imat će svojeg medijatora: za 5. i 7. razrede to je Tina Težak, a za 6. i 8. razrede Marija Račić.

U 8. c razredu medijacija je već predstavljena  i 80 % učenika iskazalo je zadovoljstvo tim programom.

Marija Račić, 8. c, tekst i foto