Zagreb, 10. listopada 2019.

U većini škola u Republici Hrvatskoj, pa tako i u našoj Osnovnoj školi Jure Kaštelana, danas se održava štrajk prosvjetnih radnika i djelatnika škole. Učitelji štrajkaju zbog narušena dostojanstva svojega zanimanja i potplaćenosti. Najavljeno je da će štrajkati dok im se ne promijeni koeficijent složenosti poslova za 6,11 %. Riječ je o otprilike 350 do 400 kn pojedinačno, na što Vlada ne pristaje.

Na našoj je mrežnoj stranici Škole ravnatelj objavio naputak u kojemu stoji da će djeca koja ipak dođu u školu biti zbrinuta te će dobiti sve svoje plaćene obroke (mliječni obrok, ručak, užinu).

Učenici moga 8. a razreda neće doći u školu jer poštuju i podržavaju svoju razrednicu i sve profesore koji štrajkaju.

Lucija Mić, 8. a, foto: Danijela Uradin Biljan